Restauratie

Conservatie en restauratie houdt in dat men decoraties in het historisch interieur gaat bewaren en ingrijpen waar nodig om de conditie of leesbaarheid van het object in stand te houden.

De wereld van tadelakt en deze van restauratie liggen dichter bij elkaar dan men op het eerste zicht vermoeden zal. Een restaurator van muurschilderingen en stucwerk kent de gebruikte materialen door en door. Kalk, leem, natuurlijke verven.
Historische technieken en de huidige bio-ecologische filosofie reiken elkaar de hand.

Ook voor materiaaltechnisch onderzoek van historische interieurs kunt u bij ons terecht. Tijdens een vooronderzoek worden de aanwezige kleurafwerkingen in kaart gebracht. Op basis daarvan wordt een dossier opgemaakt ter inventarisatie. Dit kan ook dienen als leidraad voor restauratie.